Autor: pointersystems

În contextul istoric al apariţiei, serviciile de asistenţă se referă la prestaţiile în domeniul asistenţei acordate pentru respectarea şi aplicarea legii şi al celei medicale de urgenţă. Primele menţiuni referitoare la asistenţa acordată în aplicarea legii au fost făcute în China antică, în timpul dinastiilor...

Prestator POINTER SYSTEMS, persoană juridică ale cărei date de identificare se regăsesc pe prima pagină a Contractului, care prestează în beneficiul Clientului, prin rețeaua proprie de Furnizori de servicii de asistență rutieră achiziționate de Client pentru Autovehicul.   Contract Reprezintă acordul de voință încheiat între Client și Prestator cu...

Acoperirea Pachetului de Servicii Reprezintă valoarea maximă până la care Clientul poate solicita mai multe Intervenții pe întreaga durată a Contractului , fără însă ca Pointer Systems să fie obligat la organizarea și prestarea servicii de urgentă care depășesc Costul maxim de Intervenție ori care...