Notă de informare privind prelucrarea datelor

Notă de informare privind prelucrarea datelor

            S.C. POINTER SYSTEMS S.R.L., cu sediul în Municipiul București, str. Poterași, nr. 10, sector 4, format din subsol, etaj 3 (etaj 2 duplex), etaj 4 (terasă acoperită) , înregistrată ORC sub nr. J40/20212/2008, CUI 23981740, legal reprezentată de dl. Ion Tudor, în calitate de Administrator, cont RO13INGB0000999905816118, deschis la ING BANK, înscrisă în  registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 32900, în vederea prestării serviciilor de asistență, colectează și prelucrează datele cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

            Prezenta notificare are ca scop informarea dumneavoastră cu privire la scopurile prelucrării datelor, durata prelucrării, destinației datelor cu caracter personal colectate, precum și modalitățile de exercitare a drepturilor individuale.

            Vă rugăm să citiți cu atenție această notă informativă.

 

Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de către Pointer Systems în activitatea de furnizare a serviciilor de asistență:

 • Date personale de identificare: nume, prenume, adresă, vârstă, data nașterii, sex, telefon, email, CNP, naționalitate. Datele sunt necesare pentru achiziționarea pachetelor de servicii și furnizarea serviciilor de asistență.
 • Detalii personale financiare: în principal, informații legate de contul bancar. Aceste date sunt necesare pentru tranzacții și alte operații de ordin financiar.
 • Date privind bunurile deținute: informații referitoare la autovehicul, imobil sau bunul deținut de o persoană fizică, care face obiectul pachetului de servicii. Datele sunt necesare în cazul pachetelor de servicii ce vizează bunurile respective.
 • Date referitoare la locația, imaginea și înregistrările audio-video ale persoanelor fizice: înregistrările video ale camerelor de supraveghere instalate în sediul Pointer Systems, înregistrările audio ale convorbirilor telefonice din Call Center, adresa IP captată la utilizarea website-urilor și aplicațiilor Pointer Systems. Aceste date sunt utile în asigurarea paze și protecției în sediul Pointer Systems, a îmbunătățirii serviciilor furnizate, soluționării reclamațiilor și a oricăror solicitări venite din partea clienților, precum și pentru funcționarea optimă a sistemelor tehnice ale platformelor online utilizate de Pointer Systems.

 

Scopul utilizării datelor cu caracter personal:

            Pointer Systems colectează și prelucrează datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Prestarea serviciilor de asistență (conceperea și ofertarea pachetelor de servicii, gestionarea contractelor, soluționarea solicitărilor).
 • Raportări interne sau către alte companii colaboratoare ale Pointer Systems.
 • Efectuarea de analize statistice.
 • Informarea clienților cu privire la validitatea pachetului de servicii deținut sau statutului solicitărilor în curs de soluționare.
 • Soluționarea solicitărilor și reclamațiilor din partea clienților.
 • Identificarea clienților, efectuarea verificărilor de valabilitate a pachetului de servicii deținut, precum și detectarea și prevenirea eventualelor fraude.
 • Comunicări sau raportări către autoritățile sau instituțiile de stat sau guvernamentale abilitate.
 • Asigurarea măsurilor de securitate necesare prin mijloace de supraveghere audio-video.

 

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • Încheierea și executarea contractului pentru achiziționarea pachetului de servicii, la care este parte clientul.
 • Responsabilitatea legală a Operatorului.
 • Interesul legitim al Operatorului: efectuarea de analize și raportări interne, verificarea valabilității pachetelor de servicii deținute, comunicarea cu subcontracanții și colaboratorii, în vederea optimizării prestării serviciilor.
 • Consimțământul dumneavoastră.

 

Categoriile de destinatari către care se pot transmite datele cu caracter personal

 • Autoritățile statului, inclusiv autorități fiscale, autorități de protecție a consumatorilor, precum și cele din domeniul asigurărilor, organele statului în materie penală, fiind o obligație legală a Operatorului.
 • Agenți implicați diresct sau indirect în procesul prestărilor de servicii (ex. subcontractanții și / sau colaboratorii).
 • Companiile beneficiare ce au achiziționat de la Pointer Systems pachetele de servicii, în baza cărora se prestează serviciile respective.

 

Date cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră cu privire la alte persoane

 • În situația în care transmiteți date cu caracter personal cu privire la altă persoană, Pointer Systems poate, fără a mai lua alte măsuri, colecta, prelucra și transmite datele cu respective, conform cu cele specificate în prezenta notă informativă. Este necesar ca dumneavoastră să aveți dreptul de a furniza aceste date, precum și de a vă asigura că persoana respectivă cunoaște prevederile referitoare la protecția datelor cu caracter personal, precum și drepturile sale și modalitățile de a contacta Pointer Systems și de a se informa cu privire la datele cu caracter personal care o privesc.

 

Stocarea datelor cu caracter personal

 • Datele cu caracter personal vor fi prelucrate cel puțin pe durata de valabilitate a contractului cu beneficarii, precum și ulterior, pe durata necesară îndeplinirii obligațiilor contractuale de către oricare dintre părți.

 

Drepturile dumneavoastră referitoare la datele cu caracter personal

            În baza Regulamentului privind protecția datelor la nivel european 679 / 2016, aveți următoarele drepturi:

 1. Dreptul de informare și acces la datele cu caracter personal – permite accesul dumneavoastră la informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și posibilitatea de a solicita confirmarea faptului că Pointer Systems prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și ce anume constituie aceste date.
 2. Dreptul la rectificare – vizează dreptul dumneavoastră de a solicita rectificarea, actualizarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete, care vă privesc.
 3. Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat” – se referă la dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite situații, precum cazurile în care datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și prelucrate, situațiile în care datele au fost prelucrate ilegal, sau cazurile în care colectarea și prelucrarea datelor s-au efectuat pe baza consimțământului dumneavoastră, iar acesta a fost retras.
 4. Dreptul de a vă retrage consimțământul – vizează posibilitatea de a vă retrage consimțământul în orice moment, atunci când colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc au avut loc pe baza consimțământului dumneavoastră.
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării – se referă la posibilitatea de a solicita restricționarea datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite situații precum contestarea din partea dumneavoastră a exactității datelor, pe perioada ce ar permite verificarea exactității datelor respective, sau datele ce vă privesc au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastră nu sunteți de acord cu ștergerea datelor, în schimb solicitați restricționarea prelucrării acestora.
 6. Dreptul la portabilitatea datelor – vizează posibilitatea de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, cu mențiunea că acest lucru este posibil dacă prelucrarea datelor respective s-a realizat în baza consimțământului dumneavoastră sau a contractului încheiat cu Operatorul, iar prelucrarea acestor date s-a efectuat exclusiv prin mijloace automate și dacă extragerea acestor date este fezabilă din punct de vedere al capacităților tehnice ale Operatorului.
 7. Dreptul la opoziție – presupune dreptul dumneavoastră de a vă opune, în anumite situații și din motive ce vizează situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal (de ex., prelucrarea este efectuată în interesul legitim al Operatorului).
 8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea a automată a datelor care vă privesc, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ – vizează dreptul de a solicita intervenție umană din partea Operatorului, de a vă expirma punctul de vedere și de a contesta decizia.
 9. Dreptul de a depune o plângere către Operator și / sau autoritatea competentă, cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
 10. Dreptul de a vă adresa justiției.
 11. Dreptul de a fi notificat de către Pointer Systems cu privire la eventuale breșe de securitate care ar putea avea impact asupra datelor cu caracter personal care vă privesc.

 

Pentru mai multe informații, sau pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă puteți adresa Responsabilului cu Protecția Datelor Personale din cadrul Pointer Systems,

 • Prin e-mail la: dpo@pointer-systems.eu
 • Telefon: 0755.304.304
 • Sau prin poștă, la adresa Pointer Systems S.R.L., str. Poterași, nr. 10, Sector 4, București

            Pentru sesizări sau reclamații la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt după cum urmează:

 • Web site : http://www.dataprotection.ro/
 • E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
 • Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
 • Telefon fix: +40.318.059.211, +40.318.059.212
 • Cabinet Președinte: +40.318.059.220;
 • Fax: +40.318.059.60

 

Prezenta informare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal este supusă unor revizuiri periodice. Pentru a fi la curent cu informațiile actualizate privind protecția datelor cu caracter personal, puteți accesa www.pointer-systems.ro, articolul „Notă de informare privind prelucrarea datelor”. Prezenta notă informativă a fost actualizată ultima dată la 25.06.2018.

Fără comentarii

Postează un comentariu

Aplică acum

Aplicarea este foarte simplă și se realizează prin completarea formularului de mai jos. Dacă aveți întrebări sau doriți mai multe informații, ne puteți contacta la numărul de telefon 0745.200.084, prin e-mail la adresa contact@toplacangajari.ro, sau completând formularul de contact.

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.