Câștigă asistență rutieră pentru un an (concurs încheiat)

Câștigă asistență rutieră pentru un an (concurs încheiat)

Ești proprietar de autovehicul? Poți participa la concurs! Pointer Systems caută 50 de câștigători! Înscrie-te în perioada 1 Octombrie 2014 – 1 Decembrie 2014 și poți câștiga Asistență Rutieră pentru un an. Pointer Systems vă oferă suport și asistență rutieră în situații neprevăzute ce pot apărea pe parcursul unei deplasări. Pentru informații complete legate de concurs, vă rugăm să citiți regulamentul oficial.
 

Participă la concurs

 

CÂȘTIGĂTORII CONCURSULUI


1. Aurelian Moga
2. Pupăză Aurel Ioan
3. Ovidiu Groza
4. Petre Emrich
5. Costica Palimaru
6. Trancuta Ion
7. Gheorghita Gabriel
8. Tutuianu Petrica
9. Guylai Lehel Jozsef

10. Yaniv Dar
11. Cornea Paul Ovid
12. Vlad Petre Andrei
13. Pata Andrei
14. Birjaru Marius
15. Dragos Martinescu
16. Ion Albert
17. Alex Gruia
18. Chiliment Constantin

19. Modoianu Adrian Tiberiu
20. Zaharia Madalin
21. Voina Dana
22. Tofan Mihaela-Estera
23. Gurbulea Ilie
24. Laszlo Istvan
25. Maxim Iuliu
26. Molnar Tiberiu
27. Mornea Eduard

28. Cont Marian
29. Bugnar Mariana Voichita
30. Andreias Dragos Cristian
31. Raduta Catalin
32. Rada Petrisor Mihai
33. Barculescu Cristian
34. Giurcan Gheorghe
35. Gliga Vasile Daniel
36. Serbanoiu Eugen Catalin

37. Gligore Cristina
38. Barbu Chirita Corina
39. Finta Rudolf
40. Epurescu Andrei
41. Hodorog Catalin Gabriel
42. Dorofte Catalin
43. Banciu Mirela Delia
44. Ban Ioan
45. Boanta Ana Maria

46. Vasile Botis
47. Isfan Eduard
48. Mitrofan Eugen Ioan
49. Paun Daniela
50. Ivan Ionut Cornel
 

REGULAMENTUL OFICIAL

 

CAPITOLUL 1 – Organizatorul și regulamentul oficial al campaniei promoționale

1.1. S.C. Pointer Systems S.R.L., cu sediul în str. Poterași, nr. 10, Sector 4, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/20212/2008, denumită în continuare „Organizatorul”, organizează concursul, „Câștigă asistență rutieră pentru un an” („Campania”) în perioada 1 Octombrie 2014 – 1 Decembrie 2014.
1.2. Scopul Campaniei promoționale „Câștigă asistență rutieră pentru un an” este de a promova serviciile de Asistență Rutieră în rândul posesorilor de autovehicule și familiarizarea acestora cu serviciile de Asistență, oferindu-le suport, sprijin și soluții atunci când aceștia se confruntă cu situații mai puțin plăcute, în urma unor incidente neprevăzute.
1.3. Pentru aducerea la cunoștința publicului, Regulamentul este întocmit și este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, pe întreaga perioadă de desfășurare a campaniei, pe pagina de internet https://pointer-systems.ro/castiga-asistenta-rutiera-pentru-un-an-concurs-incheiat/.
1.4. Participanții la concurs se obligă să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul să descalifice din concurs, fără vreo notificare prealabilă, orice participant care nu respectă regulile prezentului Regulament sau care încearcă în orice fel să fraudeze sistemul de înscriere în extragerea premiilor.
1.5. În cazul în care, pe parcursul derulării Campaniei, Organizatorul se confruntă cu situații neprevăzute legate de sistemul de înscriere în Campanie, acesta își rezervă dreptul să anuleze extragerea și/sau să prelungească perioada de derulare a acestuia, fără o notificare prealabilă a acestor modificări.
1.6. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, prin publicarea lui pe pagina https://pointer-systems.ro/castiga-asistenta-rutiera-pentru-un-an-concurs-incheiat/ a Organizatorului. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare după 15 zile de la data anunțului prealabil de prezentare a acestora pe pagina https://pointer-systems.ro/castiga-asistenta-rutiera-pentru-un-an-concurs-incheiat/.
1.7. Participarea la Campanie presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.
1.8. În urma exprimării dorinței de participare la Campanie, nu se impune nicio cheltuială suplimentară participanților, excepție fiind contravaloarea tarifelor de telefon normale pentru aflarea modalităților de intrare în posesia premiilor sau pentru obținerea detaliilor suplimentare privind Regulamentul.
1.9. Campania nu este sponsorizată, asociată, administrată și nu are nicio legătură cu altă societate economică, exceptând organizatorul S.C. Pointer Systems S.R.L. Informațiile furnizate de participanți pe pagina oficială a Organizatorului devin proprietatea acestuia și vor fi folosite doar în condițiile și termenii din prezentul Regulament, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

CAPITOLUL 2 – Durata concursului

2.1. Campania este organizată și se desfășoară pe teritoriul României, exclusiv în mediul online, pe pagina de internet https://pointer-systems.ro/participa-la-concurs/, în perioada 1 Octombrie, 2014, ora 00 :00 :00 – 1 Decembrie, 2014, ora 23:59:59
– Premiile sunt valabile până la data de 15 Decembrie 2015.
– Pe data de 2 Decembrie 2014 va avea loc extragerea celor 50 de câștigători și a 10 rezerve.
– Pe data de 2 Decembrie 2014 va avea loc publicarea listei cu rezultatele extragerii.
– În perioada 2 Decembrie 2014 – 14 Decembrie 2014 va avea loc contactarea câștigătorilor și solicitarea datelor suplimentare în vederea validării câștigului.

Date suplimentare:
Autovehicul Marca …………….:
Autovehicul Model……………..;
Autovehicul Categoria……………:
Autovehicul Nr. Înmatriculare…………………:
Autovehicul Serie șasiu…………………………:
Autovehicul An fabricație …………………….:
Autovehicul Culoare ………………………:
Autovehicul Masa maximă …………………..:

CAPITOLUL 3 – Dreptul de participare. Mecanismul campaniei

3.1. Pentru a participa la Campanie, participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
– să aibă vârsta de minim 18 ani împliniți la data începerii Campaniei;
– să dețină în proprietate un autovehicul cu masa maximă autorizată de până în 3,5t.
Prin înscrierea în campanie, participanții sunt de acord și acceptă implicit prevederile prezentului Regulament.
3.2. Nu pot participa la acest concurs angajații S.C. Pointer Systems S.R.L. și rudele acestora până la gradul II inclusiv.
3.3. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală a prezentului Regulament Oficial.
3.4. Campania se desfășoară numai online, pe pagina web a Pointer Systems disponibilă la adresa https://pointer-systems.ro/participa-la-concurs/.
3.5. Pentru a participa la prezenta Campanie, participanții trebuie să respecte următorul mecanism:
a) Să intre pe pagina https://pointer-systems.ro/participa-la-concurs/.
b) Să completeze rubricile destinate acestei campanii publicate pe pagină în perioada desfășurării concursului.
3.6. Un Participant are dreptul să se înscrie cu fiecare autovehicul deținut în proprietate, însă câștigul va fi valabil doar pentru autovehiculul extras câștigător, fără a putea fi transferat către alt autovehicul.
3.7 Perioada de înregistrare: 1 Octombrie 2014, ora 00 :00 – 1 Decembrie, 2014, ora 23 :59 , inclusiv.

CAPITOLUL 4 – Premii și validarea câștigătorilor

4.1. Premiile Campaniei “Câștigă asistență rutieră pentru un an” constă în servicii de Asistență Rutieră, pe teritoriul României, astfel:
– Pentru autovehiculele cu vechime de maxim 10 ani, Asistența Rutieră se acordă în situațiile de defecțiune mecanică, electrică sau accident
– Pentru autovehiculele cu o vechime mai mare de 10 ani, Asistența Rutieră se oferă doar în caz de accident.
Serviciile de Asistență Rutieră constau în organizarea serviciilor de tractare de către Pointer Systems, fără costuri către câștigătorii Campaniei, în limita a 50Km de la locul incidentului. Solicitarea se face către Call Center-ul Pointer Systems, la numărul de telefon 021 9765 și vine în urma imobilizării autovehiculului, pe timpul unei deplasări, imobilizarea fiind datorată unei situații neprevăzute.
Serviciile de Asistență Rutieră pot fi solicitate pe o perioadă de un an, de la data validării câștigătorilor.
4.2. Înscrierea în concurs se poate face până la ora 23:59 a zilei de 1 Decembrie 2014.
4.3. Extragerea va avea loc pe data de 2 Decembrie 2014.
4.4. Extragerea se va desfășura în mediul online, fiind supravegheată de o comisie formată din 3 persoane. La finalizarea extragerii se încheie un process verbal care va reprezenta lista cu numele celor 50 de câștigători, urmați de 10 rezerve. Extragerea va fi filmată și făcută public pe adresele oficiale ale societății Pointer Systems.
4.5. După extragerea câștigătorilor vor fi extrase 10 rezerve. Persoanele vor fi contactate în ordinea extragerii, în cazul în care câștigătorul nu poate fi contactat, refuză premiul sau este descalificat de către Organizator, potrivit prezentului Regulament. În cazul în care nici rezervele nu pot primi premiile ori nu au putut fi validați, atunci Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui premiile respective sau poate decide să suplimenteze extragerea până la completarea numărului de câștigători propuși pentru această campanie.
4.6. Lista câștigătorilor va fi disponibilă pe pagina oficială Pointer Systems. Validarea câștigătorilor se face în urma completării datelor suplimentare conform punctului 4.5.
4.7. Filmarea extragerii poate fi vizualizată pe pagina https://pointer-systems.ro/castiga-asistenta-rutiera-pentru-un-an-concurs-incheiat/
4.8. Participanții declarați câștigători vor fi contactați telefonic pentru completarea datelor suplimentare. În cazul în care aceștia nu răspund la numărul de telefon completat la înscriere, Organizatorul va transmite o solicitare la adresa de email specificată de participant. Participantul are obligația de a răspunde la mesaj în termen de 10 zile calendaristice de la prima notificare prin mesaj email. În cazul în care Participantul nu răspunde solicitării, în termenul stabilit, va pierde dreptul asupra premiului fără nicio pretenție de despăgubire din partea Organizatorului.
4.9. În condițiile în care se constată că un câștigător nu îndeplinește toate condițiile de participare și/sau validare impuse de prezentul Regulament, acesta va fi invalidat, pierzând dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului și se va apela la prima rezervă extrasă. În condițiile în care câștigătorul sau rezervele nu pot fi validate conform condițiilor prezentului Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui premiile.
4.10. Câștigătorii desemnați în urma tragerii la sorți sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiului câștigat unei alte persoane sau către alt autovehicul.
4.11. Numele câștigătorilor Concursului „Câștigă asistență rutieră pentru un an” și premiile câștigate vor fi făcute public pe pagina https://pointer-systems.ro/castiga-asistenta-rutiera-pentru-un-an-concurs-incheiat/ în termen de 3 zile lucrătoare de la data validării câștigătorilor.
4.12. Orice eventuală contestație, inclusiv privind modul de validare și acordare a unui premiu, poate fi formulată în scris de către participanți și depusă personal sau expediată prin poștă, în termen de maxim o lună calendaristică de la data încheierii Campaniei, pe adresa: Str. Poterași, nr. 10, sector 4, București. Contestația se va soluționa pe cale amiabilă între Organizator și contestatar, în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la primire. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române de pe raza municipiului București.
4.13. Premiile sunt valabile și pot fi utilizate pe o perioadă de un an. Data de început a perioadei fiind data de publicare a listei celor 50 de câștigători validați conform procedurilor din regulamentul Campaniei.

CAPITOLUL 5 – Protecția datelor personale

5.1. Organizatorul, societatea S.C. Pointer Systems S.R.L., este înregistrată ca operator de prelucrare de date cu caracter personal la ANSPDCP, având nr. 32900
5.2. Organizatorul se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/ câștigătorilor la prezentul concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare, doar în scopul pentru care au fost colectate.
5.3. Participanții la concurs, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14) și dreptul de opoziție (art. 15).
5.4. Prin simpla participare la concurs și trimiterea datelor personale către Organizator, participanții sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a Organizatorului și să fie prelucrate în scopul prezentului Regulament. La cererea expresă, în scris, a participanților, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.
5.5. Datele personale menționate anterior, cu excepția numelui și prenumelui câștigătorilor, nu vor fi făcute publice, acestea fiind necesare doar pentru înmânarea premiilor. Numele și prenumele câștigătorilor premiilor vor fi făcute publice pe pagina oficială de Facebook Pointer Systems și pe pagina de desfășurare a campaniei https://pointer-systems.ro/castiga-asistenta-rutiera-pentru-un-an-concurs-incheiat/.
5.6. Scopurile constituirii bazei de date sunt: înregistrarea câștigătorilor campaniei, înmânarea premiilor câștigătorilor, realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanți, informarea acestora prin diverse mijloace de comunicare (telefon, poștă, e-mail, pagina web http://www.pointer-systems.eu sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte acțiuni desfășurate în viitor de către Organizator, acestea din urma doar dacă persoana vizată și-a exprimat acordul expres și neechivoc. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți, cu excepția împuterniciților săi.
5.7. Prin participarea la prezenta extragere cu premii, participanții își dau în mod expres consimțământul ca datele lor personale (respectiv nume, prenume, numărul de telefon, localitatea, seria și numărul de buletin în cazul câștigătorilor de premii) să fie procesate și incluse în baza de date a S.C. Pointer Systems S.R.L., în vederea validării, atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale ale organizatorului prezentei Campanii. Participanții care refuză să furnizeze datele cu caracter personal solicitate, nu vor fi supuși procesului de validare pentru acordarea premiilor în cadrul Campaniei.
5.8. În înțelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus menționate aparținând persoanelor vizate au următorul conținut:
– Dreptul de acces la date: Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Astfel, la cererea scrisă, semnată și datată, a persoanei respective, trimisă la S.C. Pointer Systems S.R.L., menționată la art. 1.1., o dată pe an, în mod gratuit, societatea S.C. Pointer Systems S.R.L. va confirma dacă utilizează date care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora.
– Dreptul de intervenție asupra datelor: Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Operator, la cerere și în mod gratuit:
– După caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
– După caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii.
– Dreptul de opoziție: Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, ca datele care o vizează sa facă obiectul unei prelucrări, prin transmiterea unei cereri scrise Organizatorului la adresa str. Poterași, nr. 10, sector 4, București, România.
5.9. Participarea la Campanie constituie acordul potențialilor câștigători referitor la faptul că numele și câștigul vor fi făcute publice, potrivit legislației în vigoare și folosit în materiale publicitare de către Organizator, fără nici un fel de plată aferentă. Organizatorul va putea solicita participanților, după caz, să semneze și o declarație scrisă în acest sens, fără însă ca aceasta să afecteze calitatea de câștigător și / sau să condiționeze acordarea premiului.
5.10. Prin înscrierea la această Campanie, participanții își exprimă acordul neechivoc cu prevederile prezentului Regulament.
5.11. Subsemnatul declară ca a luat la cunoștință următoarele:
– este personal răspunzător de orice pagubă/prejudiciu pe care o va produce din culpa sa pe toată perioada Campaniei și altor participanți sau echipamentelor folosite, obligându-se să achite integral contravaloarea acestor pagube/prejudicii;
– este de acord să îi fie preluate imagini foto și înregistrări audio și video din timpul Evenimentului și este de acord ca acestea să fie utilizate de către Organizator în materiale publicitare audio și/sau video și/sau presa scrisă (ca de exemplu spoturi TV, reviste) aferente și/sau în legătură cu Campania promoțională „Câștigă asistență rutieră pentru un an”
– este de acord cu publicarea de către Organizator a numelui și prenumelui pe pagina de Facebook a Organizatorului sau alte mijloace media pentru a respecta prevederile impuse Organizatorului de Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, așa cum a fost modificată prin Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000.

CAPITOLUL 6 – Forță majoră

6.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.
6.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 Noul Cod Civil. În cazul în care Organizatorul invocă forța majoră, acesta este obligat sa comunice participanților la Campanie, existența acesteia în termen de 10 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

CAPITOLUL 7 – Litigii

7.1. În cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluționare instanțelor competente române din București.
7.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.
Conform prevederilor OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, așa cum a fost modificată prin Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.99/2000, în anunțurile de prezentare ale campaniei se vor menționa natura, numărul și valoarea comercială a câștigurilor.

ORGANIZATOR,

S.C. POINTER SYSTEMS S.R.L.

Prin reprezentant legal,
Managing Director
Yaacov Ehrenreich

Fără comentarii

Postează un comentariu

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Vă stăm mereu la dispoziție pentru orice întrebare, recomandare sau sesizare!