ATENȚIE!

Aceste definiții au un format general și pot suporta modificări în funcție de scopul Produsului de Asistentă. Condițiile de aplicare (condițiile de accesare). Condițiile de accesare, acoperirea unui Produs de Asistență și alte detalii specifice, ale Produs de Asistență achiziționat, sunt detaliate în Conditiile Generale și Anexa 1 a contactului. În cazul în care nu ați primit Condițiile Generale și Anexa 1 vă rugăm să luați legătura cu entitatea care va oferit produsul de Asistență Pointer SYSTEMS.

Noi facem diferența în drumul tău!
© copyright pointer-systems.comAcoperirea Pachetului de Servicii

Reprezintă valoarea maximă până la care Clientul poate solicita mai multe Intervenții pe întreaga durată a Contractului , fără însă ca Pointer Systems să fie obligat la organizarea și prestarea servicii de urgentă care depășesc Costul maxim de Intervenție ori care reprezintă Excluderi în sensul Cap.5 din prezentele condiții.


 

Avarie accidentală (neplanificată)

Se identifică ca fiind rezultatul unui Eveniment fortuit, care a avut loc în ultimele 24 ore anterioare solicitării de Intervenție, care provoacă avarii care întrerup și/ sau modifică corecta utilizare a utilităților dintr-un imobil, ori asupra altor bunuri care fac obiectul serviciilor de asistență tehnică de urgență  . Pentru clarificare, se menționează că, indiferent de cauză, acțiunile necesare eliminării avariei, nu pot fi încadrate ca Activități de întreținere, mentenanță și/ sau Revizie tehnică periodică (vezi Cap. 5 Excluderi). În consecință, se înțelege că reparațiile ce pot fi programate și/ sau prevenite nu sunt considerate “Avarie accidentală”. Descrierea Avariilor accidentale pe tipuri de intervenții care pot determina prestarea serviciilor de asistență tehnică de urgență   de către Prestator se regăsește în Anexa nr. 1 a prezentelor prezentelor Condiții Generale.


 

Cale de acces

Se considera cale de acces:

   • deschizătură  de formă regulată, situată în peretele unei clădiri, care permite accesul, intrarea și ieșirea din imobil cunoscuta sub denumirea de usa sau cale de acces intr-un imobil. Nu sunt considerate căi de aces ușile din interiorul Imobilului.
   • deschizătură de formă regulată în peretele unei clădiri, pentru a lăsa să intre aerul și lumina, format dintr-un cadru fix și din cercevele în care se fixează geamuri, cunoscut sub denumirea de fereastră exterioară.

 

Call Center


Reprezintă serviciul Prestatorului care este disponibil 24h/ 24h pentru a răspunde apelurilor telefonice ale Clienților ce au suferit o Avarie Accidentală. 


 

Clientul


Persoană fizică și/sau juridică, titulară a Contractului de prestare a serviciilor de asistență tehnică de urgență  .


 

Contractul


Reprezintă acordul de voință încheiat între Client și Prestator cu privire la serviciile de asistență tehnică de urgență   pentru imobilul menționat în Contract. Contractul cuprinde pagina prin care se identifică părțile, Imobilul, prețul Pachetului de Servicii și limitele valorice ale acestora, precum și prezentele Condiții Generale, eventualele anexe și acte adiționale, după caz.


 

Cost maxim de Intervenție

Reprezintă valoarea maximă a serviciilor și materialelor asociate unei Intervenții pe care Pointer Systems le suportă în limita sumei menționate pe prima pagină a Contractului fără a solicita o plată suplimentară din partea Clientului, respectiva valoare fiind alcătuită din:

    • Costuri de manoperă – Reprezintă costul timpului de reparație. Pentru clarificare se menționează că Pointer Systems va suporta costurile pana la limita Costului maxim de Intervenție după deducerea Costurilor de Materiale și a celor logistice de livrare. Pentru calcul Costului de manoperă se vor lua in considerare tarifele publicate la adresa https://tarife-asistenta.ro/Pointer-Systems-HSA.pdf, la care se aplica un discount de maxim 30%.

   • Costuri de materiale – Reprezintă acele costuri incluse cu mențiunea ”DA” pe prima pagina a Contractului în PACHETUL DE SERVICII ACHIZIȚIONAT DE CLIENT, care apar pe parcursul Intervenției și care se referă la prețul pieselor de schimb și/sau materialelor necesare pentru reparația efectuată de Prestator. Pentru clarificare se menționează că, pe parcurulul unei intervenții, valoarea pieselor de schimb și/ sau a materialelor nu pot fi mai mari decât valoarea menționată pe prima pagina a contractului la rubrica „Costul maxim de Intervenție (valorile nu conțin Costurile suplimentare)”, conform Pachetului de Servicii achiziționat.

   • Costuri logistice de livrare – Reprezintă costurile generate cu procesul de achiziție al materialelor/pieselor de schimb. cum ar fi costurile de comandă și livrare, la adresa Clientului, a materialelor/piesele de schimb necesare intervenției.

 

Costuri suplimentare


Sunt considerate acele costuri care depășesc limitele valorice ale Costului maxim al Intervențiilor și, după caz, al Acoperirii Pachetul de servicii. Costurile suplimentare sunt estimate și comunicate Clientului înainte de a începe reparația, precum și pe parcursul Intervenției dacă apar situații care nu au putut fi estimate/anticipate inițial. Plata acestora se face direct printr-un link de plată transmis/comunicat de Operatorul Call Center, sau transfer bancar prin ordin de plată către contul Pointer Systems. Pentru clarificare se menționează că Prestatorul va continua intervenția doar după ce se face dovada de plată a costurilor suplimentare. Costuile suplimentare nu se achită niciodată către Furnizorul de servicii.


 

Eveniment fortuit


Un eveniment care nu putea fi prevăzut ori împiedicat de Client, fiind absolut întâmplător, eveniment ce este independent de culpa ori conduita Clientului, în urma căruia rezultă o Avarie accidentală.


 

Furnizor de servicii


persoană fizică sau juridică care face parte din rețeaua de furnizori ai Prestatorului și care îndeplinește cerințele legale în vigoare necesare pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul Contractului.


 

Imobil


reprezintă bunul imobil identificat în Contract.


 

Instalația de utilizare


reprezintă instalația electrică, de gaze naturale, de încălzire sau de apă și canalizare a imobilului declarat de către Client în Contract, aflată în aval de sistemul/ mijlocul de măsurare. Pentru clarificare se menționeză că avaria este situată în interiorul Imobilului.


 

Intervenție


totalitatea activităților pe care Prestatorul le desfășoară, din momentul înregistrării solicitării telefonice din partea Clientului și până la remedierea situației urgente reclamate în limitele Pachetului de Servicii. Intervenția presupune următoarele activități ale Prestatorului: înregistrarea solicitării telefonice în Call Center, deplasarea, constatarea, estimarea costului reparației, procurarea materialelor necesare și reparația efectivă în limita Costului maxim de Intervenție sau peste valoarea acestuia doar după achitarea de către Client a Costurilor suplimentare estimate. 

  •  

   Instalații sanitare


   În cazul unei Avarii accidentale la instalația de alimentare cu apă rece și / sau apă caldă, Pointer Systems organizează intervenția, în limita Pachetului de Servicii. Nu sunt incluse în Intervenție înlocuirea bateriilor de lavoar, cadă, duș, vas de toaletă, cadă de baie și / sau cădiță de duș, etc. ori intervențiile asupra instalațiilor comune atunci când Imobilul se află într-o clădire cu mai multe apartamente sau spații comerciale.


    

   Instalații electrice


   În cazul unei Avarii accidentale la instalația de alimentare cu energie electrică, Pointer Systems organizează intervenția, în limita Pachetului de Servicii. Nu fac obiectul unei Intervenții solicitările de înlocuire a becurilor sau intervenții la prize ce nu servesc aparatura casnică statică sau solicitările care privesc elementele de iluminat (lustră, veioză), aparatură electrocasnică sau aparatură de utilitate casnică mobilă (fier de călcat, ventilator etc).


    

   Instalatii de gaz


   Prin deplasarea la fața locului a unui Furnizor de servicii, Pointer Systems va elimina cauza Avariei accidentale. În limita valorică a Pachetului de Servicii, Pointer Systems va asigura inlocuirea elementelor avariate. Face obiectul unei Intervenții partea de instalatie de la contor către consumatorii casnici. Instalația de distribuție a gazului (rețeaua din stradă până la contor) este responsabilitatea distribuitorului.


    

   Centrala termica gaz


   În cazul unei avarii la instalația de termoficare, conform informațiilor date de Client, Pointer Systems trimite un tehnician pentru a stabili cauza Avariei accidentale și în funcție de cele constatate la fața locului prezentarea unei soluții de remediere. Nu fac obiectul unei Intervenții Avariile Accidentale ale centralelor cu alimentare pe gaz cu o putere mai mare de 40 kW. Verificările și reviziile periodice la centralele termice nu sunt acoperite și nu fac obiectul Pachetului de Servicii.


    

   Canalizare


   În cazul unei Avarii accidentale la circuitul de evacuare a rezidurilor, Pointer Systems organizează intervenția în limita valorică a Pachetului de Servicii pentru eliminarea avariei și/sau disfuncționalitatea circuitului. Nu sunt acoperite avarii sau disfuncționalități generate de capacitatea și/sau funcționalitatea fosei septice sau a rețelei publice de canalizare.


    

   Geamgiu


   În urma unei spargeri accidentale a geamurilor de la uşa de la intrare şi / sau de la ferestre sau în urma unei efracţii sau încercări de intrare prin efracţie din care a rezultat deteriorarea geamurilor, Pointer Systems organizează Intervenția de înlocuire a gemurilor sparte (sticla) sau remedierea avariilor ce face imposibilă deschiderea sau închiderea gemului în condiții de siguranță, în limita valorii Pachetului de Servicii. Avariile și / sau defecțiunile de structură (montaj defectuos, avari cauzate de structura tocului sau zidăriei) nu pot face obiectul unei Intervenții.


    

   Lacatus


   În cazul în care Clientul nu poate utiliza o Cale de acces în Imobil ca urmare a unei Avarii Accidentale sau după o intrare prin efracţie, în urma pierderii cheilor sau a ruperii cheilor în încercarea de a deschide uşa, şi/sau blocării uşii de la intrare, Pointer Systems organizează intervenţia pentru a permite accesul în Imobil în limita valorică a serviciilor cuprinse în Pachetul de Servicii. Pentru aceste intervenții sunt solicitate măsuri suplimentare de identificare a dreptului de proprietate conform solicitărilor operatorului din CallCenter.


 

Pachetul de Servicii


Reprezintă asocierea de două sau mai multe servicii de asistență tehnică de urgență dintre cele descrise în Anexa nr. 1 a prezentelor prezentelor Condiții Generale pentru care a optat Clientul și pentru care se vor organiza Intervențiile potrivit prezentelor Condiții Generale


 

Prestator – POINTER SYSTEMS

Persoană juridică ale cărei date de identificare se regăsesc pe prima pagină a Contractului, care prestează în beneficiul Clientului, prin rețeaua proprie de Furnizori de servicii, servicii de asistență tehnică de urgență achiziționate de Client pentru Imobil.

Vă stăm mereu la dispoziție pentru orice întrebare, recomandare sau sesizare!